1
پروژه سیستم نما-ساختمان آبتین زعفرانیه

پروژه سیستم نما-ساختمان آبتین زعفرانیه:

 

 

دستورالعمل ها
داربست های سنتی همچنان حادثه می آفرینند  فرو ریختن داربست فلزی ساختمان بلندمرتبه...
دانلود کتاب داربست
دانلود Firfox