1
پروژه سازه پایدار - امام زاده عین علی زینعلی

پروژه سازه پایدار - امام زاده عین علی زینعلی:

 

 

دستورالعمل ها
داربست های سنتی همچنان حادثه می آفرینند  فرو ریختن داربست فلزی ساختمان بلندمرتبه...
دانلود کتاب داربست
دانلود Firfox